ANBI

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erf-belasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erf-belasting over ontvangen erfenissen.

KNV EHBO afdeling Tilburg-Reeshof heeft deze ANBI erkenning. Deze erkenning is ook voor u belangrijk, u kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Voor meer informatie kunt u terecht op deze site van de Belastingdienst.

Hieronder volgen (de locaties van) de gegevens die gepubliceerd moeten worden vanwege de ANBI erkenning:

Naam van de instelling: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling Tilburg-Reeshof
Ook bekend als: EHBO Reeshof
RSIN / fiscaalnummer: 816509220
KvK nummer: 40260044
Adresgegevens:

Barneveldstraat 7 
5043CA Tilburg

Doelstelling: De vereniging heeft ten doel het in algemene zin verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het bevorderen van de daartoe vereiste kennis alsmede het bijdragen tot de preventie van ongevallen.
Beleidsplan: LINK naar Beleidsplan
Bestuur: Voorzitter              Marcha van Lankveld
Secretariaat           Thea Zebregs
Penningmeester   Thea Zebregs
Opleidingen           Marcha van Lankveld
Beloningsbeleid: Zowel het voltallige bestuur als medewerkers zijn actief op vrijwillige basis, zij zullen dan ook geen beloning ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Kosten die redelijkerwijs declarabel
zijn voor het uitvoeren van de functie worden in behandeling genomen door de penningmeester en dienen door twee bestuursleden goedgekeurd te worden. Uitzondering op deze regel is de onkostenvergoeding die wordt uitgekeerd aan het instructieteam.
Verslag uitgeoefende activiteiten: LINK naar verslag secretariaat
Financiële
     
Realisatie 2023
Inkomsten  
Contributie leden €2.375,00
Donatie €716,85
Inzet hulpverlening €19.421,85
Rente €13,92
Cursus €1.672,20
   
Totaal inkomsten €24.199,82
   
Uitgaven  
Kosten hulpverlening €2.361,70
Herhalingslessen €1.333,66
Verenigingskosten €4.257,36
Bankkosten €253,54
Inkoop kleding/materiaal €4.547,16
Contributie leden €549,63
Cursus €1.490,75
Opleiding gevorderen €669,00
   
Totaal uitgaven €15.462,80